وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای معافیت مندرج در ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۱۹

  • 201-4158 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4158/201
تاریخ:19/05/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 234-24/12/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 2511
شماره سر ممیزی مالیاتی: 251
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان
اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 28/1/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 858-201-8/2/82

خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر وایجاد صنایع وفرآورده های وابسته است. بر اساس ماده 81 ق.م.م طبعا فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی باشد لذا با عنایت به ماده 251 تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره 31650-28/8/70 نظر به شمول معافیت ماده 81 قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده داده اند.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378، شرکت مودی را مشمول معافیت های مندرج در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخشنامه شماره 8530-27/2/82 لغو معافیتهای مالیاتی صرفا ناظر به لغو آن دسته از معافیتهای مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است ولذا شامل معافیتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند (منجمله معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی) نمی باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین ومقررات موضوعه نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا بر اساس بخشنامه مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0