وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

شماره: 200/99/50

تاریخ: 1399/05/13

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1398 ابلاغ می شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی شهر تهران خواهد بود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ارزش اجاری عملکرد 1398

 

دانلود بخشنامه 200/99/50

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0