وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

  • 200-98-8 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/98/8 تاریخ: 1398/02/04 بخشنامه 8 98 تبصره (2) ماده (169) م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0