وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

  • 200-8478-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/8478/د

تاریخ: 1401/02/20معاون محترم فناوری های مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتیپیرو نامه شماره 200/7212/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی، با توجه به درخواست برخی از مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر عدم انجام تفکیک وظائف فرآیندی، بدین وسیله موعد اجرای مفاد نامه مذکور از تاریخ 1401/07/01 تعیین می گردد. مقتضی است تا زمان مذکور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر از سوی معاونت فناوری های مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی بعمل آید.داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-7212-د

تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اج...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0