وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات ­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

  • 200-7170-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7170/200/د
تاریخ: 1401/02/11
 
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی
 
موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
 
حق­ الزحمه هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244)  قانون مالیات­ های مستقیم بابت شرکت در جلسات هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده موصوف، متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده ­های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه این سازمان پیش بینی می شود، به شرح ذیل محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد:
 
الف) تعداد و مدت جلسات هیأت
 
هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل می­ شوند و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده­ مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی تشکیل و منجر به صدور رأی  می ­شود، به ازای هر سال عملکرد به شرح ذیل می ­باشد;
 
1-چهار (4)  جلسه  60  دقیقه ­ای برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی.
 
2-هشت (8)  جلسه 30  دقیقه ­ای  برای سایر منابع مودیان بزرگ مالیاتی (مالیات حقوق، جریمه ماده 169 و . . . ).
 
3-هشت (8)  جلسه 30  دقیقه­ ای برای تمامی منابع مالیاتی سایر اشخاص حقوقی.
 
4-هشت (8)  جلسه 30  دقیقه ­ای برای منبع مالیات برارث.
 
5-دوازده (12)  جلسه 20 دقیقه ­ای برای تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل.
 
رسیدگی به شکایت منبع مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال و فارغ از تعداد دوره ­های مورد شکایت، یک جلسه محسوب می ­شود.    
 
ب) ضرایب تعدیلی متناسب با مراحل هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی
 
1-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی دو (2) تعیین می ­شود.
 
2-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یک و نیم (1/5) تعیین می­ شود.
 
3-ضریب هر رأی صادره در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض یک و نیم (1/5) تعیین می ­شود.
 
4-ضریب هر رأی صادره در هیات­های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ­ای دو (2) تعیین می­ شود.
 
ج) ضرایب تعدیلی آرای صادره توسط هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی متناسب با منابع مالیاتی
 
1-برای منبع مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی (حقیقی و حقوقی) ضریب دو (2).
 
2-در سایر منابع مربوط به پرونده­ های مودیان بزرگ مالیاتی ضریب یک (1).
 
3-منبع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضریب یک (1).
 
4-منبع مالیات بر ارث ضریب یک (1). 
 
5-منبع مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان مالیاتی برای چهار دوره ضریب یک (1)، (ضریب هردوره 0/25).
 
6-منابع مشاغل، مستغلات، حقوق، جرایم ماده (169) قانون مالیات­ های مستقیم و سایر منابع ضریب نیم (0/5).
 
د) مبلغ حق­ الزحمه
 
برای تمامی پرونده­ های قابل طرح در هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رأی می­شوند، مبلغ پایه مبنای محاسبه حق­الزحمه معادل چهارصد و پنجاه هزار( 450,000 ) ریال است که پس از اعمال ضرایب تعدیلی مرتبط با  مراحل دادرسی مالیاتی و منبع مالیاتی و متناسب با تعداد جلسات رسیدگی برگزار شده در هر ماه، برای هر یک از اعضای موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات­ های مستقیم توسط سامانه مدیریت هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (5) ماده مذکور محاسبه و پس از تأیید رییس مرکز دادرسی مالیاتی از محل بودجه پیش ­بینی شده به صورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. جدول خلاصه محاسبات حق ­الزحمه قابل پرداخت بدین شرح می­باشد:
 
جدول خلاصه محاسبه حق الزحمه نمایندگان هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (244) قانون مالیات­های مستقیم بر مبنای قیمت پایه 450,000 ریال
آرای  صادره برای منابع مختلف مالیاتی و در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی رأی بدوی با ضریب (2) رأی تجدید نظر با ضریب (1/5) رأی همعرض با ضریب (1/5)
مالیات بر درآمد مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (2) 1,800,000ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال
سایر منابع مرتبط با مودیان بزرگ مالیاتی با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات برارث با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده تمامی مودیان (4 دوره ) با ضریب (1) 900,000 ریال 675,000 ریال 675,000 ریال
مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مستغلات، حقوق و سایر منابع و جرایم مرتبط با ماده 169 با ضریب (0/5) 450,000 ریال 337,500 ریال 337,500 ریال
 
 
تبصره (1)- حق­ الزحمه پرونده­هایی که منجر به صدور هرگونه قرار می ­شوند، معادل بیست و پنج درصد (25 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد.
 
تبصره (2)- حق­الزحمه پرونده­ هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می ­گیرند، معادل پنجاه درصد (50 %) رأی در همان منبع و نوع مودی و مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی محاسبه خواهد شد.
 
این دستور العمل از ابتدای اردیبهشت ماه سال یک­ هزار و چهارصد و یک (1401/02/01) لازم­ الاجرا می باشد.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0