وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

  • 200-68224-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
با عنایت به تعطیلی بسیاری از ادارات امور مالیاتی در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25، بدینوسیله مفاد دستورالعمل شماره 66125/200/د مورخ 1401/10/14 در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401، تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 تمدید می گردد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-66125-د

تسلیم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0