وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی)

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

  • 200-64953-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 170623/ت60070هـ مورخ 1401/09/15 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود.
لازم به ذکر است بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مذکور، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 170623-ت60070هـ

آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0