وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

  • 200-57955-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادرات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که طی شماره 149067/ت59775هـ مورخ 1401/08/18 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می‌ گردد.
بر اساس ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور; «فرمانداری ‌ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین‌ نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند.»
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 149067-ت-59775هـ

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحد...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0