وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

  • 200-4501-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امورمالیاتی
به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که طی شماره 242034/ت59490هـ مورخ 1401/12/27 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 242034-ت-59490هـ

آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0