وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

  • 200-22868-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/22868/د تاریخ: 1401/04/14 مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی­های قطعی شده سال مربوط، تا میزان صد درصد به مدیران کل تفویض می گردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختیار موضوع این بخشنامه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-313-د

بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط ب...
  • 200-1401-10

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ق...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0