وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه تقسیط پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در صورت درخواست مودی از 4 ماه به 6 ماه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

  • 200-18885-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مقرر می دارد;
حسب درخواست مودی مالیاتی و موافقت اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 200/1402/3 مورخ 1402/02/27 در ارتباط با مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداکثر به مدت 2 ماه مازاد بر 4 ماه تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، قابل افزایش می باشد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-1401-10

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ق...
  • 200-1402-3

مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرا...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0