وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

جدول