وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

  • 200-1401-524 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/524
تاریخ: 1401/02/18
 
موضوع:تعیین مالیات مقطوع  عملکرد سال1400صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
 
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100)  قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات عملکرد سال1400 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست (شامل 13 جدول) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می­گردد :
 
1- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی موضوع گروه های دوم و سوم ماده (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها درسال 1400 با توجه به مفاد بند(م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حداکثرسی برابر معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیات­های مستقیم (معادل 14,400,000,000 ریال) بوده است،مشمول این دستورالعمل می باشند.
 
2- استان­های­کشور با توجه به امکانات و شاخص­های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه­های زیر تقسیم می­شوند :
 
گروه (1) : شهر تهران،
 
گروه (2):  استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران،
 
گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان،
 
گروه (4):  استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی و اردبیل،
 
گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.
 
3- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3  الی 7 پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می­گردد:
 
گروه بندی استان ها
 
شهرها / شهرستان ها
 
شهر
 
تهران
 
استان های گروه(2)
 
استان های  گروه(3)
 
استان های  گروه(4)
 
استان های  گروه(5)
 
مراکز استان ها
 
100%
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
سایر نقاط استان
 
-
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
 
4- درخصوص مالکان تاکسی و وانت‌بارکه مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای  بیش از یک خودرو  باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با  25%  (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودروهای بعدی با درنظرگرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور،  با 25%  افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.
 
5- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها می­باشد و مودیانی­که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند ، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود.
 
6- مودیانی که در سال 1400 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها براساس مدت کارکرد، محاسبه می­گردد.
 
7- در راستای تبصره ماده (100)  قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون مذکور نخواهند داشت.
 
8- نظر به اینکه با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، مودیانی که  میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم ( با توجه به بند 1 این دستورالعمل)  بوده است، مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر نمی باشند، لذا این گروه از مودیان مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می­باشند.
 
9- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال 1400 را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1401 پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول­جریمه موضوع ماده (190) قانون
مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.
 
10- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.
 
11- مالیات عملکرد سال 1401 صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می­گردند به صورت علی­الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با30% (سی درصد) افزایش ازجداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1401 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 30% (سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل 1400 تعیین می­گردد.
 
12- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (95)  قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.
 
13- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می­گردد ، لذا اعمال مقررات مواد(137)، (165) ، (172)  و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (100)  قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0