وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

  • 200-1401-22 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1401/22/200
تاریخ: 1401/05/04
 
موضوع:افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
 
پیرو بخشنامه های شماره 200/1401/8 مورخ 1401/02/10 و شماره 200/99/75 مورخ 1399/10/22 و شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 و شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و شماره 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، با عنایت به نامه شماره 2/51019 مورخ 1401/03/22 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف ذیل به ماده (1) آیین نامه یادشده افزوده می شود.
 
«سامانه ثبت بر خط معاملات: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند.»
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0