وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به‌حساب بانکی مودیان از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی(pos) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

  • 200-11913 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/11913/د
تاریخ: 1401/03/02
سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیرکل محترم امور مالیاتی...
باسلام
پیرو دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و به‌منظور اجرای صحیح مقررات ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده (41) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی به‌حساب از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1399 و سنوات قبل، مقرر می‌دارد:
1. با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضا استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به درگاه‌های پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و به‌منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز به‌حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود می‌باشد، در این‌گونه موارد درصورتی‌که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرارگیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.
2. چنانچه حسب رسیدگی به‌عمل‌آمده میزان مالیات تعیین‌شده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد ، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذی‌ربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد.
3. به‌منظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی ، در مواردی که حسب رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش داشته و با ابراز مودی در اظهارنامه تسلیمی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی(که برای رسیدگی به کلیه پرونده‌ها می‌بایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفه‌ای درخصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (2) فوق اقدام نمایند.
4. جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوما موید درآمد و فروش مودی نبوده و نمی‌تواند رأسا مبنای مطالبه مالیات قرارگیرد; لیکن چنانچه حسب رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورت‌حساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند مراتب را از مودی درخواست و درصورتی‌که امکان ارائه صورت‌حساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی (بتیس) اقدام نمایند.
متعاقبا چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شده‌ای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده(متمم) با رعایت مواد (156) و (157) قانون مزبور اقدام نمایند.

داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-99-16

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله ...
  • 200-99-522

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0