وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح آیین نامه اجرایی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۲۵

  • 18784--ت-26774هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:18784/ت 26774هـ
تاریخ:1381/04/25
پیوست:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/04/19 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3975هـ/ب مورخ 1381/03/19 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت 17790 هـ مورخ 1379/07/03 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1- در ماده (12) عبارت "و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024هـ مورخ 1379/03/24 "پس از عبارت "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه می گردد.
2- تبصره ماده (13) حذف می شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0