وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

  • 1401.1032217 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 1401-754995

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کال...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0