وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237هـ مورخ 1401/12/20

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

  • 13769-ت61160هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 50866/3464 مورخ 1402/01/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه 235129/ت59237هـ مورخ 1401/12/20 عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح می شود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0