وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

  • 130-1575-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیرکل محترم امور مالیاتی ...
نظر به گزارشات و شکوائیه های متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم، به آگاهی می رساند: فارغ از مرحله اجرایی وصول معوقات مالیاتی، حدود تکلیف مودیان در تودیع وثایق پیش بینی شده در ماده مذکور، منحصر به میزان اصل مالیات موضوع رأی قطعی مورد شکایت به شورای عالی می باشد. بنابراین الزام تودیع وثیقه به میزان بدهی (اعم از اصل و جریمه) مصرح در بند (الف) ماده (58) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) ق.م.م ، در خصوص آن دسته از پرونده های مطرح در شورای عالی مالیاتی بر خلاف حکم مصرح قانونی می باشد.
سید محسن خوانساریان
دادستان انتظامی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0