وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

  • 1-27792 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

جناب آقای نیازی، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی
معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات
جناب آقای پیمان پاک، معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای فلاحتیان، معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت
جناب آقای شیراوند، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای منظور، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای محمدی ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داور
جناب آقای رضوانی فر، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 01/265407 مورخ 1401/10/24، به پیوست تصویر مصوبات دومین جلسه مورخ 1401/10/28 کارگروه بازگشت به ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبه شماره 170623/ت60070هـ مورخ 1401/09/15 هیات محترم وزیران، ناظر بر "آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" برای استحضار، بهره برداری و صدور دستور اقدام لازم ارسال می شود.
محمد آرام بن یار
معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
شماره جلسه: 2
محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا
تاریخ جلسه: 1401/10/28
1.با عنایت به صدور دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اعمال بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/04 گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1401/03/30 مقرر گردید:
کارگروهی با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور گمرک ج.ا.ا. ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به محاسبه ورود موقت صادر کنندگان مشمول و متقاضی استفاده از رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری اقدام نماید. به منظور انجام محاسبات لازم، نسبت به رفع محدودیتهای تجاری این گروه از صادر کنندگان (براساس درخواست متقاضی و اعلام بانک مرکزی) به مدت 2 ماه اقدام خواهد شد .حضور وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیش بینی شده الزامی است.
2. با توجه به وصول درخواستهای تمدید یا رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از سوی صادر کنندگانی که از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به خرید و انتقال کالا به مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه و یا گمرکات اجرایی کشور اقدام نموده اند ولی به واسطه عدم فعال بودن کارت بازرگانی (به دلیل ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان کمتر از 60 درصد) موفق به ثبت سفارش کالا نگردیده اند، مقرر گردید: کارت بازرگانی صادر کنندگان متعهد ارزی سالهای 1400-1401 با میزان ایفای تعهد کمتر از 60 درصد که نسبت به خرید کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود (به شرط واردات قطعی آن) اقدام نموده اند و کالا تا تاریخ صدور این مصوبه در مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا گمرکات اجرایی کشور قبض انبار شده است، منوط به برآوردن شرایط زیر به صورت مشروط فعال می گردد:
- ثبت سفارش کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود و قبض انبار ارائه شده انجام شود;
- تا زمان ایفای کامل تعهدات ارزی معوق، تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم انجام صادرات دریافت شود;
- عدم تأمین ارز از سایر منابع غیر از "محل صادرات خود" در متن تعهدنامه محضری تضمین شود.
سازمان توسعه تجارت ایران در صورت امکان نسبت به نشاندار کردن کارت های بازرگانی مربوطه به منظور استعلام سیستمی گمرک از سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان صادرات کارتهای موصوف اقدام می نماید. بدیهی است با توجه به اتمام مهلت بهره مندی صادر کنندگان سال 1400 از معافیت های مالیاتی، این شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی صادر کنندگان نمی باشد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 170623-ت60070هـ

آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0