وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تغییر نصابهای معاملات قانون محاسبات عمومی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۲۸

  • 6567--ت-28619هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6567/ ت 28619هـ تاریخ:28/02/1382 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3738/ 769/ 56 مورخ 6/2/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود: 1- نصابهای مندرج در بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده(80)قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه مربوط به شرح زیر تعیین می شود: الف- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000)ریال تجاوز نکند. ب- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن ازیک میلیون و هشتصد هزار (1،800،000) ریال بیشتر باشد و از بیست و شش میلیون (26،000،000)ریال تجاوز نکند. ج- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از بیست و شش میلیون (26،000،000)ریال بیشتر باشد. 2- نصاب معاملات موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ دویست و شصت میلیون (260،000،000) ریال افزایش می یابد. 3- نصاب معاملات موضوع ماده (87)قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و اصلاحیه آن به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(1،800،000،000) ریال تغییر می یابد. 4- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1382 و تا زمانی که اصلاح نشده اند قابل اجرا می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0