وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح آئین نامه 67452 مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی رسمی به شهرداری محل

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۰۵

  • 54010-ت-29383هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:54010/ت 29383هـ
تاریخ: 1382/12/05
پیوست:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 1382/06/12 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 – تصویب نمود: آئین نامه اجـرایی قانون اصـلاح موادی از قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصـول عوارض و سایر وجوه از تولـیدکنندگان کالا، ارائه دهندگـان خدمات و کالاهای وارداتـی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می گردد: "سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط) موظف است ماهیانه نسخه ای از فهرست های در یافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید"
2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)" عبارت "وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) " اضافه می گردد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه : تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 196/7122-211 مورخ 15/1/83 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0