وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

وصول عوارض ماده 6برنامه سوم در تهران به عهده غیر مستقیم ودر شهرستانهای تابع به عهده سازمان امور اقتصادو دارایی است

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۰۹

  • 342 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:342
تاریخ 09/01/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان .....

بنابه اختیارات حاصل از مفاد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی , رسیدگی , مطالبه و وصول مالیات , عوارض و وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون مزبور در محدوده جغرافیایی استان مربوط به آن سازمان محول می گردد تا برابر مقررات قانون مذکور و آئین نامه اقدام نمائید.

عیسی شهسوارخجسته

بسمه تعالی

گواهی مراجع جامع الشرائط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان در ارتباط با پرداخت واجبات مالی گواهی می شود وارث / وصی مرحوم متوفی درسال
در تاریخ به اینجانب مراجعه و
مبلغ ریال (به عدد) ریال (به حروف )
تحت عنوان ازماترک مورث یا موصی خود پرداخت نموده اند.


امضاء و مهر
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0