وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : بدون تاریخ

  • 33161-61231 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 33161/ت61231هـ
تاریخ 1402/02/30
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور  
2- اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور  
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0