وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۳۰

  • 31-16369 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:16369/31 تاریخ:30/04/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اداره کل مالیات بر شرکتها احتراما، حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893/31 مورخ 5/3/81 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380، مقرر گردیده است: 1- با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون "وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین " تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده ومفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکورپیگیری می شود. 2- تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده وتاکنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود. 3- اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893-31 مورخ 5/3/81 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0