وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۰۵

  • 30-5-582-18298 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:18298/582/5/30 تاریخ:05/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی چون حسب مفاد آئین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 3666/ت26200 هـ مورخ 2/2/1381هیات محترم وزیران ( تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم (--) از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هرصورتحساب به طورمجزا محاسبه می نماید ، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول منظور می گردد. عیسی شهسوار خجسته
شماره:3666/ ت 26300هـ تاریخ: 02/02/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنابه پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود: ْ آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور‎ْ ماده 1- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آن ها، معادل ازکل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هر صورتحساب به طور مجزا محاسبه می نماید ،اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر(15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0