وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

امکان دریافت فایل شناسه کالا/ خدمات توسط مودیان/ذینفعان

مدیران کل محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با عنایت به اینکه شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01 در راستای اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحساب­های صادره توسط مودیان موردنظر، سامانه­ای جهت دریافت فایل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط این مرکز طراحی و پیاده­سازی گردید، این سامانه در نشانی های: stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir قسمت "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی"، بخش "سایر خدمات الکترونیکی" قرار داده شده است. لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت دارای یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی می­باشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصی می­توان از شناسه کالا/خدمت عمومی آن جهت درج در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمود. با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به شرکت­های فراخوان شده در این خصوص انجام گردد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان