وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

  • 258-334-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی
موضوع: اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 – 1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نظر به اجرای مرحله اول قطعی ‌سازی اظهارنامه ‌های مالیات بر ارزش افزوده حائز شرایط سنوات 1387 لغایت 1392 در مرداد ماه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق اطلاعات دریافتی از اداره کل محترم فناوری اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌ های یاد شده که تحت عنوان «اظهارنامه ‌های مشمول قطعی ‌سازی در اجرای قانون بودجه سال 1402» در‌ FTP ادارات کل امور مالیاتی قرار داده شده است (جدول تعدادی پیوست است)، اقدامات زیر انجام پذیرد:
1- آمار و اطلاعات اظهارنامه های یاد شده از حیث شناسایی پرونده‌ های دارای گزارش رسیدگی، مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته و موارد رسیدگی شده احتمالی اعلام گردد.
2- اوراق مطالبه مربوط به پرونده‌ هایی که دارای گزارش رسیدگی بوده ولی برگ مطالبه مربوط صادر نشده، صادر و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد.
3- گزارش های رسیدگی و برگ های مطالبه صادره به صورت دستی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده اند، در سامانه مذکور ثبت گردد.
4- پرونده ‌هایی که بر اساس تشخیص آن اداره کل، باید مورد رسیدگی قرار گیرند، انتخاب و حکم رسیدگی مربوط درسامانه مالیات بر ارزش افزوده صادر گردد.
شایان ذکر است نظر به قطعی ‌سازی اظهارنامه ‌های یاد شده با مبلغ ابرازی در اجرای قسمت اخیر مفاد حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در پایان سال جاری، پرونده‌ های انتخابی ادارات کل امور مالیاتی وفق بند (4)، باید حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه رسیدگی شده و برگ مطالبه/تشخیص صادرگردد.
افشین محمودیان مقدم
مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 258-311-د

بخشنامه ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0