وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه حذف یک عبارت از بند 8 دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

  • 249375 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 249375
تاریخ: 1401/12/03
 
عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند (8) دستورالعمل شماره 100917 مورخ 1401/05/26 موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور حذف می شود.
سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0