وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*مالیات غیر مستقیم در مناطق ازاد تجاری و معافیت تجمع عوارض کالاهای وارداتی به مناطق

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۰۵

  • 23602 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 23602
تاریخ: 1383/05/05
پیوست:
حوزه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور مالیاتی کشور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باعنایت به نامه شماره 1794/7108-211 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات غیر مستقیم ( با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان مصوب 1381) اعلام می دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214 مورخ 1383/02/30 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد: 1- تاثیر قانون مناطق بر مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف شده اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که منبعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع به آن اشاره می شود ) ، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزادی – تجاری – صنعتی می باشد و نه مناطق آزاد. لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض ، مجوز معافیت از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم در مناطق آزاده نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریح قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای معالیاتهای غیر مستقیم لحاظ نشده است . 2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی الف : مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض ، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررات عمومی ورود کالا معاف شده اند ; طبعا کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود. ب : تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تامین می شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات تولید از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالای وارداتی ، تجویزنشده است . ج: کالای مناطق آزاد که بر اساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی ، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است آئین نامه ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .
سعید تقدیسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0