وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

  • 230-81744-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 81744/230/د تاریخ: 07/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 73397/230/د مورخ 02/11/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 54 مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 25/10/1400 لغایت 16/11/1400 مربوط به دوره­ های مالی مندرج در فهرست­ های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 98761/122 مورخ 17/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات ­کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ های پیوست و تائیدیه­ های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 14/10/1399 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 230-73397-د

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ...
  • 200-99-521

ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ته...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0