وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

  • شماره بخشنامه : 230-81744-د

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

شماره: 81744/230/د تاریخ: 07/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 73397/230/د مورخ 02/11/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 54 مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 25/10/1400 لغایت 16/11/1400 مربوط به دوره­ های مالی مندرج در فهرست­ های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 98761/122 مورخ 17/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات ­کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ های پیوست و تائیدیه­ های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 14/10/1399 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست