وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها :

  • تاریخ بخشنامه : بدون تاریخ

  • 230-4649 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات


موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات
شماره بخشنامه: 230/4649/د
تاریخ: 1398/02/08
اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی
پیرو بند (4-1) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال های 1392 لغایت 1396 موضوع مهلت مقرر برای ارسال، ویرایش و یا حذف اطلاعات معاملات مربوط به سال 1392 توسط مودیان محترم مالیاتی که تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شده است،
به منظور احتراز از شمول مرور زمان اطلاعات موصوف موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم و پیشگیری از ایجاد مشکلات مضاعف برای همکاران رسیدگی کننده در ادارات کل امور مالیاتی ناشی از بارگذاری دیرهنگام اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، ادارات اطلاعات و خدمات در ادارات کل امور مالیاتی می باید حداکثر تا تاریخ 1398/02/20 نسبت به الحاق اطلاعات موجود در لوح های(CD) فشرده مربوط به سال مذکور از طریق سامانه ( TTMS_Edarat ) موجود در ادارات مزبور اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع تا تاریخ تعیین شده، مسئولیت های ناشی از این امر بر عهده اداره کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود./ 25-14-169/3
 
نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم
دانلود پی دی اف

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0