وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه لزوم انجام مقدمات لازم برای تعیین وقت گروهی در مدیریت‌های دادرسی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

  • 214-28055-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران محترم دادرسی سراسر کشور
از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره (5) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (50) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که با استفاده از دو شیوه تعیین نوبت گروهی و خودکار در سامانه جدید دادرسی امکان پذیر است. با توجه به آنکه در حال حاضر گزینه تعیین نوبت گروهی در دسترس مدیران محترم دادرسی است، انتظار می رود، با انجام اقدامات مقدماتی زیر از سوی مدیریت های دادرسی، زمینه برای تعیین وقت جلسات هیات به صورت گروهی مهیا شود:
1. ثبت دقیق اطلاعات نمایندگان هیأت اعم از نمایندگان موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده 244 ق.م.م در سامانه دادرسی و سامانه مدیریت اطلاعات سازمان از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع و پایان حکم، شماره حکم و ...
2. ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه
3. ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بند (1) ماده قانونی مزبور در جلسات هیات در سامانه دادرسی (برای جلوگیری از بروز اشتباه در نوبت دهی، بازه زمانی ای که برای این گروه از نمایندگان جهت انشا رای یا مطالعه پرونده در نظر گرفته شده است نمی بایست در زمان بندی سامانه درج شود).
4. مشخص نمودن میزان مطلوبیت حضور هر نماینده در هر ساختمان مدیریت دادرسی
5. تعیین برنامه زمانی اتاق ‌های فعال در هر ساختمان مدیریت دادرسی
6. تعیین ساختمان محل خدمت نمایندگان موضوع بندهای (1) و (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه و تعیین اتاق نمایندگان مذکور در صورت ثابت بودن اتاق
7. تعیین ادارات امور مالیاتی متناظر با هر ساختمان مدیریت دادرسی
8. تعیین تخصص هر یک از نمایندگان بند (3) موضوع ماده 244 ق.م.م. در سامانه دادرسی
9. ثبت ساعت‌کاری مخصوص مدیریت‌های دادرسی در صفحه محل ‌ها
10. ثبت اطلاعات تخصیص هیات (تاریخ شروع و پایان تخصیص)، اعلام تعطیلی پنجشنبه ‌ها و مدت ‌زمان جلسه
با عنایت به اهمیت استفاده از گزینه تعیین نوبت گروهی، چنانچه با وجود انجام تمام موارد، تعیین نوبت با خطا مواجه شد، مقتضی است مراتب به قید فوریت به پشتیبان سامانه مزبور جهت بررسی و حل مشکل منعکس شود.
لازم به ذکر است اطلاعات فوق می ‌بایست با عنایت به زمان‌ بندی رسیدگی به پرونده‌ های قدیمی موجود در دیگر سامانه‌های دادرسی (سنیم و MIS) تکمیل شده و از ایجاد هرگونه خلل احتمالی در روند رسیدگی به پرونده‌ های موجود در سامانه ‌های مذکور جلوگیری شود.
 
محمد طاهری نژاد
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0