وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۳۱

  • 21372--ت-28893هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 21372/ ت 28893هـ تاریخ:31/04/1382 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489/ 1154- 211 مورخ 31/3/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصرة (1) ماده(132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: 1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( سال های 1381،1382و1383)به شرح جدول پیوست تعیین می شود. 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره های (2)و(4) ماده(132) قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن اعلام نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2911/ 2800-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0