وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۰۴

  • 211-2800-2911 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2911/2800/211 تاریخ: 04/05/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویب نامه شماره 21372/ت 28893 هـ مورخ 31/4/1382 هیات محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1381, 1382, 1383) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسـم پناهـی معاون فنی و حقوقی
شماره:21372/ ت 28893هـ تاریخ:31/04/1382 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489/ 1154- 211 مورخ 31/3/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصرة (1) ماده(132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: 1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( سال های 1382،1381و1383)به شرح جدول پیوست تعیین می شود. 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره های (2)و(4) ماده(132) قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن اعلام نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 21372--ت-28893هـ

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0