وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه سوم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۰

  • 211-8105-69726 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 69726/8105/211 تاریخ :10/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد ابهام بود , مراتب طی شماره 27930/3009-211 مورخ 15/5/1381 ازمعاون محترم حقوقی و امور مجلس استعلام و قائم مقام محترم معاونت حقوقی رئیس جمهور بموجب نظریه شماره 23080 مورخ 7/12/81 , تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم را بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379 اعلام نموده که مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته
پیوست: شماره: 27930/3009 تاریخ: 15/05/1381 پیوست: جناب آقای ابطحی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور احتراما همانگونه که مستحضرید قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/79 به تصویب شورای اسلامی رسیده است و بنابه تصریح ماده (2) قانون مدنی “ قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.” نظر به اینکه در مفاد قانون موصوف ، تاریخ اجراء قانون مذکور صراحتا مشخص نشده و طی تصویب نامه شماره 4520/ت 24152 ه مورخ 9/2/1380 هیئت محترم وزیران ، زمان معافیت از پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات صادراتی موضوع بند (ب ) ماده 113 قانون مذکور 1/1/1380 اعلام شده بود و طبق قانون الحاق پنج تبصره به قانون اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مصوبه را طی نامه شماره 3653 ه ب مورخ 29/8/1380 به اطلاع ریاست محترم جمهوری اسلامی رسانیده و هیئت محترم وزیران نیز طی تصویب نامه شماره 48745/ت 26015 ه مورخ 1/12//1380 ، تاریخ اجرای بند (ب ) ماده 113 قانون فوق الذکر را از “1/1/1380” به عبارت “ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه مذکور ” اصلاح نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تاریخ اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به این سازمان اعلام نمایند. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 4520-ت-24152هـ

آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در ...
  • 48745-ت-26015هـ

تاریخ شروع آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 صادرات که مشمو...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0