وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۱۴

  • 211-7649-70889 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره : 70889/7649/211
تاریخ : 14/12/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی


با تـوجـه بـه کثـرت و تـنوع پـرداخـتی هـای اشـخاص مـذکور در صدر مـاده 104اصـلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ، از بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرائی بوجود آمده در کسر 5% مالیات علی الحساب از این نوع پرداختی ها و به منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر میدارد:
اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه ، تعمیر و سرویس انواع ماشین های اداری و اثاثیه اداری ، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی ، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند (الف) اصلاحی ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور ) تجاوز نکند ، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.
این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5028/898/211 مورخ 24/3/1384لغو گردیده است.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-898-5028

لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ار ازقام کمتر از 1/500/...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0