وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۱۷

  • 211-7009-5355 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:5355/7009/211 تاریخ:17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر نامه شماره 49713 مورخ 4/10/1381 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
پیوست: شماره :49713 تاریخ: 4/10/1381 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم بازگشت بخ پی نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-588/گ مورخ 10/9/81 درخصوص تسری مفاده ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد: قانونگذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان موسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است « موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود. بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها وموسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است. سید محمد علی ابطحی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0