وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام تاریخ اجرا اقلام اضافه شده به فهرست تجمیع عوارض

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۸

  • 211-5647-10083 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :10083/5647/211 تاریخ :28/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 1439-211 مورخ 26/3/1382 در خصوص الحاق 2 قلم کالا به جدول شماره 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322 مورخ 28/12/1381 هیات محترم وزیران , نظر به ابهاماتی که از طریق ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم در خصوص تاریخ شمول این دو قلم کالا به مقررات مربوطه مطرح می شود , به موجب این بخشنامه مقرر میگردد: هر چند قانون “ اصلاح برخی از مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ مصوب 25/10/1381 مجلس شورای اسلامی , از ابتدای سال 1382 قابل اجرا می باشد لیکن چون 2 مورد کالاهای از قلم افتاده موضوع فهرست بند هـ ماده 3 قانون فوق الذکر متعاقبا طی شماره 10672/28322 مورخ 4/3/1382 ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 16966 مورخ 10/3/1382 منتشر گردیده است لذا به منظور اجرای قانون و اتخاذ رویه ثابت وفق مدلول ماده 2 قانون مدنی مصوب 1310 بعدی آن , مفاد مصوبه مذکور مبنی بر الحاق اقلام انواع ابزارآلات و تجهیزات پزشکی , دندانپزشکی , آزمایشگاهی , ارتوپدی و هم چنین انواع شناورهای آبی به جدول شماره 1 تصویب نامه یادشده , 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد . بنابراین تاریخ اجرای مصوبه اخیر الذکر در خصوص 2 قلم مورد بحث از تاریخ 26/3/1382 می باشد. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 67439-ت28322هـ

*فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند هـ ماده 3 قانون موسوم به ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0