وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۰

  • 211-5500-8952 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8952/ 5500/211
تاریخ:10/10/1382
پیوست:

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر بخشنامه شماره 44312/8595-54 مورخ 17/8/82 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور عنوان ذیحسابی ها که در خصوص اجرای مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ایفاد می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 44312/ 8595/54
تاریخ: 17/08/1382
پیوست:


ذیحسابی و اداره کل امور مالی
ذیحسابی طرحهای عمرانی

با سلام
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی الحساب مالیات مودیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با مشکل عدم شناسائی وجوه مالیاتی مواجه می شود که منشاء آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی الحساب طی یک فقره فیش توسط ذیحسابیها می باشد برای ر فع این معضل می بایست به منظور امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مودیان محترم مربوطه تحویل گردد و مشخصات دریافت کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال شود در مواردیکه چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می گردد فیش مزبور را همراه با لیست مودیان و شرکت هائی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظوز شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل گردد.


سید ابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه و خزانه دارکل کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 44312--8595-54

تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانک...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0