وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۰۶

  • 211-4334-1966 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1966/4334/211 تاریخ: 06/08/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 9/5/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 19/6/81 جهت اجراء ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
پیوست: شماره:35408/4178/93 تاریخ: 02/04/1381 پیوست: کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب وبموجب نامه شماره 27539 مورخ 19/6/1381 ریاست محترم جمهوری برای اجراء ابلاغ گردیده است جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0