وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۱۴

  • 211-4113-4600 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/4113/4600

تاریخ: 1382/07/14

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایرانتصویب نامه شماره 1773/ت 28407هـ مورخ 1382/01/20 هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 1773--ت-28407-هـ

تعیین تعرفه وسایل پزشکی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0