وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۰۶

  • 211-3754-1967 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1967/3754/211
تاریخ: 06/08/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل
دفتر
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتاد ویک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0