وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم وجود منع قانونی در اعلام درآمد مشمول مالیات جهت سه در هزار اطاق

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۰۵

  • 211-307-7370 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:7370/307/211
تاریخ:1383/05/05
پیوست:
عطف به نامه شماره 426/250 مورخ 1383/01/30 باستحضار می رساند:
با عنایت به بند "س" تبصره "5" قانون بودجه سال 1380 و بند "ف"تبصره "5" قانون بودجه سال 1381 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تایید اتاق های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند.
لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جهت تایید اتاق های موصوف را مجاز دانسته است، اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد.
علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0