وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۸

  • 211-1918-17151 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 17151/1918/211
تاریخ :08/04/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می باشد , با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 3/6/77 هیات محترم وزیران در خصوص تبیین چارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و پا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می باشد.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 35985-ت-20035هـ

کلیه مزایا وتشویق های تعیین شده برای صادرات کالا برای خدم...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0