وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*الزام رعایت بند 11تبصره ماده 46در خصوص مجوز تاسیس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۸

  • 211-1849-2455 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2455/1849/211 تاریخ: 18/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی تصویر نامه شماره 13306 مورخ 18/3/1382 قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند (23) ماده(1) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می شود , جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره: 13306 تاریخ: 18/03/1382 پیوست: حوزه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع ومعادن عطف به نامه شماره 2/11/1381در خصوص شمول حق تمبر بند«11» تبصره ذیل ماده 46قانون مالیاتهای مستقیم به اعلامیه تاسیس اعلام می دارد: نظر به اینکه «اعلامیه تاسیس » که در جزء‌ (الف) بند «17» تصویب نامه شماره 49454/ت 23269مورخ 6/11/1379 جایگزین «مجوز تاسیس » گردیده بود بر اساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس (تصویر پیوست است ) و طی جزء (1) بند «الف» تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است , در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند«11» تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی ) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند «23» ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می شود , الزامی است . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0