وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۱۵

  • 211-1808-40107 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:40107/1808/211 تاریخ:15/07/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی باعنایت به مفاد ماده 273الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره 351 مورخ 7/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (2) آیین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره 12650/ت26571هـ مورخ 25/3/81 هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت «مشکلات مالیاتی » ( تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 27/11/1380 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند 14ماده 91اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و درمورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرائی دارد. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 351

بطال ماده 2 آئین نامه نحوه اعطایی تخفیف های مالیاتی به آز...
  • 12650-ت-26571هـ

اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آئین نامه تخ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0