وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۰۴

  • 211-1682-7265 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :7265/1682/211
تاریخ 1383/05/04
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده اموراقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
نظر باینکه بموجب نامه شماره 2052 نپ مورخ 1383/04/16 اداره نظارت بر بانکها , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند 4 مصوبه یک هزار و بیست و یکمین جلسه مورخ 1383/03/02 شورای پول و اعتبارشرکت پست بانک , بانک تشخیص داده شده است , لذا رعایت بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در مورد بانک مزبور ضروری است.
حیدری کرد زنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0