وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

 

اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع

اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/1/9 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

بخشنامه 210/99/9

بخشنامه 210/99/9

بخشنامه 745 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون .م.م

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0