وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

  • 210-82117-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 210/82117/د تاریخ: 1400/12/08 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 07/02/1400 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 24/03/1400، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140009970905812819

ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/...
  • 12536-ت58715هـ

احکام مالیاتی آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0